Symptoma

Ấn bản

Thông tin theo Điều 5 Luật Thương mại điện tử và Công bố
pháp lý theo Điều 24, 25 Luật Truyền thông

Chủ sở hữu và Nhà xuất bản:

Symptoma GmbH
Neuhofen 5
4864 Attersee
Austria

Điện thoại: +43 662 458206
Email: [email protected]

Company Details

CEO:

Dr. med. univ. Jama Nateqi
Dipl.-Ing. Thomas Lutz

Số đăng ký công ty:

FN 323397i

Tòa án đăng ký thương mại:

Landesgericht Wels

Mã số thuế bán hàng (MST GTGT):

ATU65000358

Tư cách thành viên:

Wirtschaftskammer Salzburg
Wirtschaftskammer Oberösterreich

Mục đích của công ty:

Mục tiêu của Symptoma GmbH là cung cấp dịch vụ điện toán và internet.

Ngoài ra, Công ty được ủy quyền thực hiện tất cả các hành động, giao dịch và hoạt động hữu ích hoặc cần thiết để đạt được mục đích của công ty, đặc biệt là

Mua và cho thuê quyền tham gia trong các công ty và tập đoàn khác cũng như tiếp quản việc quản lý và đại diện của các công ty và liên danh đó; Thành lập và điều hành các chi nhánh và các văn phòng chi nhánh ở quốc gia thành lập và ở nước ngoài.

Funding

EU Flag

Dự án này đã nhận được tài trợ từ chương trình nghiên cứu và đổi mới Horizon 2020 của Liên minh Châu Âu theo thỏa thuận tài trợ số 830017