Symptoma

Symptoma  Neu starten
Chú ý! Trong trường hợp khẩn cấp:
Tìm kiếm sự chăm sóc khẩn cấp
Chú ý! Trong trường hợp khẩn cấp: Tìm kiếm sự chăm sóc khẩn cấp
Hồ sơ bệnh nhân
Nam, Nữ, Liên giới tính, Không rõ giới tính, {{age}} tuổi Không rõ tuổi
Không rõ: Giới tính, Tuổi
Xóa tất cả các triệu chứng được báo cáo
Không có triệu chứng báo cáo
Enter symptoms or answer a question with "Yes".
Xóa tất cả các triệu chứng được phủ nhận
Không có triệu chứng phủ định
Xóa tất cả các triệu chứng không chắc chắn
Không có triệu chứng không chắc chắn
Nguyên nhân có thể
{{formatConfidence(confidence)}} Xác suất chính xác
Không đủ dữ liệu hoặc quá nhiều triệu chứng
Thêm hoặc bớt các triệu chứng
⚕ Symptoma về cơ bản là một hệ thống nhắc nhở được các chuyên gia y tế sử dụng. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn hoàn toàn hiểu và chấp nhận rằng nó sẽ không được sử dụng như một hệ thống chẩn đoán để ra quyết định. Nó tuyệt đối không được sử dụng để có được, thay thế hoặc gạt bỏ chẩn đoán lâm sàng của chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Các chuyên gia y tế luôn luôn phải là người đưa ra chẩn đoán cuối cùng. Thông tin y tế được cung cấp trên trang web này có tính chất tổng quát và không thể thay thế cho lời khuyên của chuyên gia y tế (ví dụ: bác sĩ có trình độ)! Thông tin từ internet có thể và KHÔNG nên chỉ được sử dụng để đưa ra hoặc nêu ra ý kiến y tế hoặc tham gia vào hành nghề y tế.